Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ “ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ” ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φίλους μας ότι η Λέσχη μας μετεφέρθη σε ιδιόκτητο χώρο με το ίδιο e-mail μας, η δε μέχρι σήμερα έδρα μας θα χρησιμοποιείται για τους νέους σε ηλικία οπαδούς μας.